Tag: หน้าจอคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยง โรคตาแห้งจากการ work from home

  ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการทำงานยังคงต้องทำในรูปแบบของการ work from home เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ covid19 ส่งผลให้ในปัจจุบันโรคตาแห้งมีผู้เป็นกันจำนวนมากขึ้นมีสาเหตุมาจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่งผลทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาโดยการเกิดโรคตาแห้ง ทั้งจากการทำงานและเวลาที่เปิดหนังโป๊ดูตอนดึก โรคตาแห้งมีอาการที่แสดงคือ มีการระคายเคืองตาเหมือนมีเศษผงอยู่ในดวงตา แสบตาได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดเข้าตา เมื่ออยู่ในห้องแอร์ มีความรู้สึกว่าตาแห้ง จะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อกระพริบตา การอ่านหนังสือการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การชมหนังโป๊ในระยะที่ใกล้แล้วผ่านไปซักประเดี๋ยวจะรู้สึกว่าตาเบลอ เหล่านี้อาการที่บอกถึงโรคตาแห้ง สาเหตุของโรคตาแห้ง ได้แก่ การใช้สายตาในระยะใกล้ การจ้องคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง ดูหนังโป๊ติดต่อกันนานๆ และยังมีปัจจัยภายในตัวของบุคคล เช่น พบว่าในเพศหญิงจะเป็นมากกว่าเพศชาย อายุจะพบว่าเมื่อเข้าสู่ 65 ปีขึ้นไปจะมีการเกิดโรคตาแห้งสูงกว่าวัยอื่น โรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ตัวเองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานจะต้องมีการทานยาขับปัสสาวะ ส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการตาแห้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทานยาบางตัวจะส่งผลอาการข้างเคียงเช่นเดียวกัน อาการจากการใช้งานคอมพิวเตอร์...